J45 Life

閒記 時間 與人生

心事誰人知

diary

近來突然想起了這首老歌,因為心情有些壓抑,所以就隨口唱了一下。 發現歌詞不能滿足我的抒發點,所以就改了一下。 心事誰人知

作詞:蔡振南 作曲:蔡振南 原唱:沈文程

心事若無若是講出來 有啥人會知

有時陣想欲嘸免訴出 滿腹的悲哀

踏入𨑨迌界 是阮不應該 如今想反悔 啥人肯嘸免狼諒解

心...

繼續閱讀...